خانه 1397/4/5 13:58:51

فـرایـنـد انـجـام کـار

آخــریــن پــروژه‌هــا

صــنــعــتــی‌ســازی بــا اتــصــالــات پــیــچ و مــهــره

آخــریــن خــبــرهــا

24فروردین 1399

اعلام شروع به کار شرکت در سال 1399

بدنوسیله به اطلاع می رساند شرکت صنعتی تیر و ستون پارس جهت حفظ تداوم تولید و انجام تعهدات ، از روز شنبه مورخ 99/01/23 فعالیت خود را با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی مربوط به واحد های تولیدی آغاز نموده است . در این راستا شرکت با توزیع محلول های ضدعفونی کننده ، دستکش  و [...]