خانه 1397/4/5 13:58:51

فـرایـنـد انـجـام کـار

آخــریــن پــروژه‌هــا

صــنــعــتــی‌ســازی بــا اتــصــالــات پــیــچ و مــهــره

آخــریــن خــبــرهــا

28آذر 1398

حضور شرکت تیر و ستون پارس در دهمین نمایشگاه ملی سازه و فولاد

شرکت تیر و ستون پارس جهت معرفی امکانات  توانمندی و قابلیت های اجرایی خود و تعامل با کارفرمایان و تولید کنندگان صنایع مرتبط در دهمین نمایشگاه ملی سازه و فولاد که از تاریخ 19 الی 21 آذرماه 1398 در محل هتل المپیک تهران برگزار شد ، شرکت نموده  و با برپائی غرفه و نمایش نمونه [...]