خانه 1397/4/5 13:58:51

فـرایـنـد انـجـام کـار

آخــریــن پــروژه‌هــا

صــنــعــتــی‌ســازی بــا اتــصــالــات پــیــچ و مــهــره

آخــریــن خــبــرهــا

4تیر 1398

اتمام عملیات ساخت و نصب سازه فلزی دفتر مرکزی شرکت بیمه پاسارگاد استان فارس

شرکت صنعتی تیر و ستون پارس در اسفند ماه 97 ، موفق گردید سازه فلزی ساختمان مرکزی شرکت بیمه پاسارگاد شعبه استان فارس واقع در بلوار فرهنگ شهر شیراز به وزن تقریبی 300 تن را با حداکثر کیفیت ساخته و یک ماه زودتر از موئد تحویل معین شده در قرارداد نصب  ، تحویل کارفرمای محترم [...]