پروژه پتروشیمی هنگام

آدرس پروژه: استان بوشهر -بندر عسلویه
وزن پروژه : 290 تن
سال ساخت: 1401 الی 1402

1402/9/22 5:04:15 22 آذر 1402|