حضور شرکت صنعتی تیر و ستون پارس در همایش مدیریت انرژی در ساختمان

همایش ملی مدیریت انرژی در ساختمان به صورت حضوری و مجازی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به عنوان یک دوره آموزشی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان برای مهندسان رشته های عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی و برقی در تاریخ 25 مهرماه سال 1402 در شهر شیراز برگزار شد که شرکت صنعتی تیر و ستون پارس به عنوان حامی و اسپانسر این رویداد حضور به عمل رسانید .

1402/9/22 4:37:05 22 آذر 1402|