اعلام شروع به کار شرکت در سال 1399

بدنوسیله به اطلاع می رساند شرکت صنعتی تیر و ستون پارس جهت حفظ تداوم تولید و انجام تعهدات ، از روز شنبه مورخ 99/01/23 فعالیت خود را با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی مربوط به واحد های تولیدی آغاز نموده است . در این راستا شرکت با توزیع محلول های ضدعفونی کننده ، دستکش  و ماسک به صورت مداوم بین کارکنان ، کنترل سوابق بهداشتی -درمانی کارکنان ، کنترل علائم ظاهری مانند درجه تب و … در بدو  ورود ، مشخص کردن فواصل اجتماعی درون کارگاهی و … همه تلاش خود را جهت حفظ سلامت کارکنان که اولویت اول شرکت است بکار میبندد . امید است با همراهی هم از این وهله سخت نیز به سلامت عبور نماییم .

1399/1/24 8:42:29 24 فروردین 1399|