اتمام عملیات ساخت و نصب سازه فلزی پایپ رک پتروشیمی جم

شرکت تیر و ستون پارس عملیات ساخت و  نصب نزدیک به 120 تن سازه فلزی پایپ رک مربوط به لوله های انتقال مواد و خوراک پتروشیمی جم واقع در منطقه ویژه انرژی پارس را در حداقل زمان ممکن و با حداکثر کیفیت به پایان رساند .

شایان ذکر است به دلیل اینکه لوله های انتقال ذکر شده در بهره برداری بوده ، عملیات نصب بسیار پیچیده و با رعایت حداکثر نکات ایمنی انجام شده که خوشبختانه موفقیت آمیز بوده است .

1398/9/28 5:07:08 28 آذر 1398|