اتمام عملیات ساخت و نصب سازه فلزی دفتر مرکزی شرکت بیمه پاسارگاد استان فارس

شرکت صنعتی تیر و ستون پارس در اسفند ماه 97 ، موفق گردید سازه فلزی ساختمان مرکزی شرکت بیمه پاسارگاد شعبه استان فارس واقع در بلوار فرهنگ شهر شیراز به وزن تقریبی 300 تن را با حداکثر کیفیت ساخته و یک ماه زودتر از موئد تحویل معین شده در قرارداد نصب  ، تحویل کارفرمای محترم نماید که از این حیث مورد تشویق کارفرما و تحسین ایشان از بابت تعجیل در ساخت و نصب و کیفیت سازه تحویلی قرار گرفت .

1398/4/4 8:26:23 4 تیر 1398|