مجتمع تجاری فرهنگ شهر

آدرس پروژه: شیراز  ، فرهنگ شهر -کوچه ۳۶
وزن پروژه : ۲۰۸۰ تن
سال ساخت: ۱۳۹۵

1397/10/11 6:31:37 11 دی 1397|