ساخت ترمینال بین المللی فرودگاه شیراز

آدرس پروژه: فرودگاه بین المللی شیراز
وزن پروژه : ۱۲۰۰ تن
سال ساخت: ۱۳۹۵

1397/10/10 8:05:57 10 دی 1397|