پروژه پارکینگ مرکزی شرکت پیدک

آدرس پروژه: شیراز –  خیابان ارم
وزن پروژه : ۲۹۵ تن
سال ساخت: ۱۳۹۶

1397/10/4 7:30:17 4 دی 1397|