پروژه بیمارستان سرطان جنوب کشور

آدرس پروژه: شیراز –  صدار – فاز ۲
وزن پروژه : ۲۷۰۰ تن
سال ساخت: ۱۳۹۵

1397/10/10 8:05:24 4 دی 1397|