چارت سازمانی 1397/4/30 3:42:33

محمود رضا اعتمادی

مدیر عامل

 • کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز – گرایش سازه.
 • لیسانس مهندسی عمران-عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان.
 • عضویت در نظام مهندسی از سال ۱۳۷۸.
 • دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک محاسبات و نظارت.
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۰.
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز از سال ۱۳۹۲ تا کنون.
 • محاسب: سازه های فلزی و بتنی در استان فارس و تحویل و تائید صدها دفترچه محاسباتی تا کنون.
 • نظارت: ده‌ها پرونده ساختمانی با انواع سازه های فلزی و بتنی در استان فارس.
 • همکاری با شرکت بنفشه پی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۷.
 • همکاری با شرکت سازه های تک ایستا جنوب از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶ ( مدیر پروژه در منطقه عسلویه و شیراز).
 • همکاری با معاونت فنی شهرداری شیراز در زمینه کنترل دفترچه های محاسباتی سازه.
 • همکاری با سازمان نظام مهندسی در خصوص نظارت عالی مجریان استان فارس و شهرستان شیراز.
 • مهندس شایسته تقدیر در استان فارس، سال ۱۳۹۰.
 • تاسیس شرکت صنعتی تیر و ستون پارس در سال ۱۳۸۵.
 • رئیس هیئت مدیره شرکت صنعتی تیر و ستون پارس از تاریخ ۱۳۸۵/۰۹/۲۵ تا ۱۳۸۸/۱۰/۲۸.
 • مدیر عامل شرکت صنعتی تیر و ستون پارس از تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ تا کنون.

محمد صالح جلالی خنجی

رئیس هیئت مدیره، مدیر امور مالی

 • کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لار.
 • اجرا و مدیریت پروژهای مسکونی در شهرستان خنج و شیراز.
 • مدیر پروژه های ویونا ۱ الی ۶.
 • مدیر پروژه ساختمانی صد واحدی ریشمک.
 • اجرا ده ها پروژه مسکونی از سال ۱۳۸۰ تا کنون.
 • ریاست هیئت مدیره شرکت صنعتی تیر و ستون پارس.
 • جانشین اول مدیر عامل شرکت صنعتی تیر و ستون پارس.
 • مدیر مالی شرکت صنعتی تیر و ستون پارس.

شاهرخ ایلامی

معاون مدیر عامل، مدیر امور اداری

 • فارغ‌التحصیل رشته عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
 • مدیر پروژه و سرپرست کارگاه پروژه ساخت پست ۶۶ کلیووات و ۲۳۰ کیلووات و ۴۰۰ کیلووات سورمق.
 • سرپرست کارگاه پروژه ساخت ساختمان مرکزی برق منطقه‌ای فارس.
 • دارای گواهی دوره سیستم مدیریت کیفیت از آکادمی BRS.
 • دارای گواهی کاهش ضایعات صنعتی از شرکت NOSA.
 • دارای گواهی مدیریت روابط مشتری از شرکت NOSA.
 • مدیر عامل شرکت بنفشه پی از سال ۱۳۷۸.
 • مدیر عامل شرکت صنعتی تیر و ستون پارس از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۸.
 • جانشین دوم مدیر عامل شرکت صنعتی تیر و ستون پارس از سال ۱۳۸۸ تا کنون.

امیر محمد ادریسی

مدیر طراحی

 • کارشناسی عمران، دانشگاه شیراز.
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس.
 • دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک محاسبات و نظارت از وزارت راه و شهرسازی.
 • مدیریت پروژه و نظارت کارگاهی شرکت فارس نیرو از سال ۱۳۷۴ تا کنون.
 • مدیر عامل شرکت پولاد پایا از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۸.
 • مدیر بخش سازه شرکت مهندسین مشاور خط و صفحه از سال ۱۳۹۱ تا کنون.
 • مدیر بخش سازه شرکت تیر و ستون پارس از سال ۱۳۹۱ تا کنون.
 • کارشناس رسمی قوه قضائیه از سال ۱۳۸۴ تا کنون.
 • کارشناس رسمی نظام مهندسی ساختمان (ماده ۲۷) از سال ۱۳۸۲ تا کنون.
 • همکاری با شهرداری شیراز- حوزه معاونت معماری و شهرسازی از سال ۱۳۹۱ تا کنون.
 • همکاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس.
 • همکاری با سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس.
 • مسئول دفتر مهندسی شماره ۱۸۷-۴۳-۱۷-۵ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس.

محسن معلمی

امور قراردادها و ساختمان

 • کارشناسی ارشد معماری.
 • تدریس در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز از سال ۱۳۸۸ تا کنون.
 • تدریس در گروه معماری دانشگاه آزاداسلامی واحد دشتستان از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹.
 • همکاری با شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در تالیف کتب مرجع دانشجویان از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹.
 • اخذ درجه ممتاز در دفاع از پایان نامه با موضوع مسکن ۱۳۸۶.
 • ارائه مقاله در مجلات تخصصی معماری (نشریه معمار، مجله ساختمان و کامپیوتر، نشریه گزارش سازمان نظام مهندسی) ۱۳۸۶.
 • اخذ پروانه صلاحیت حرفه ای پایه ۳ در گرایشهای «طراحی» و «نظارت» و «اجرا» از سازمان نظام مهندسی ۱۳۹۰.
 • دارای گواهینامه پایان دوره «مهندسی ارزش» از شرکت تاف آلمان ۱۳۸۴.
 • طراح در آتلیه معماری شرکت مهندسی برج سازان.
 • طراح و ناظر در مدیریت ساختمان و طرحهای زیربنائی شرکت مدیریت توسعه پتروشیمی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲.
 • مسئول واحد قراردادها و ساختمان شرکت تیر و ستون پارس از سال ۱۳۹۲ تا کنون.